HOME    |    CONTACT US    |    ADMIN
컴퓨터

ZOOM
컴퓨터 판매
제조사 : 조립
수량 : 100
리스트
 
제품상세정보 Detail View

게임용 pc입니다

 

 

사진 필요하시면  전송해드립니다


010-8013-7878  //  카톡  : pc4yo
 

CPU

인텔 i5-7700

램(RAM)

ddr4 16g

그래픽(VGA)

gtx 1060  3g

하드(SSD)

ssd 250g + 1tb

기타

 케이스는 다를수있습니다

가격

62만원

 

 

 

 

 

 

CPU

i5-7600

램(RAM)

ddr4  16g

그래픽(VGA)

gtx 1060  3G

하드(SSD)

ssd 120g + 500g

기타

게임용 pc

가격

42만원

 

 

 

 

 

 

 

CPU

i5-7500

램(RAM)

ddr4  16g

그래픽(VGA)

gtx 1050ti

하드(SSD)

ssd120+500g

기타

게임용

가격

40만원

 

 

 

 

 

 

CPU

i5-6500

램(RAM)

ddr4  16g

그래픽(VGA)

gtx 1050ti

하드(SSD)

ssd120g+500g

기타

게임용

가격

35만

 

 

 

CPU

i5-4690

램(RAM)

ddr4  8g

그래픽(VGA)

gtx 1050

하드(SSD)

ssd120g+500g

기타

램/그래픽 up 가능

가격

25만

 

 

 

CPU

i5-3570

램(RAM)

ddr4 8g

그래픽(VGA)

gtx650ti

하드(SSD)

ssd 120g+ 500g

기타

up 가능

가격

24만

 

 

Today : 2 명    Total : 97501
피씨사요   /   주소 : 인천광역시 노적산로 43   /   사업자등록번호 : 121-17-73356   /   통신판매업신고번호 : 제2018-인천 미추홀-0029호   /   대표 : 임효성
Tel : 032-439-4549   /   Mobile : 010-8013-7878   /   카톡아이디 : pc4yo   /    Email : pc4yo2@naver.com
COPYRIGHT(C) PC4YO.CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.